«Hva er det folket fra Moe har gjort Aurskog-Høland Høyre?»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

LESERINNLEGG: Ola Aa Eldøy med stikk til Høyre.

DEL

Hva galt er det folket fra Moe (og Løken) har gjort siden Aurskog-Høland Høyre gjentatte ganger motarbeider tiltak i bygda. Først var partiets representanter aktive deltakere i å legge ned Hofmoen skole.

I neste fase var partiet klare på en nedprioritering av gang- og sykkelvei mellom Vestrengåsen og Elverhøy i forhold til Lierfoss-Haneborg. Dette til tross for at fartsgrenser, trafikkbelastning og tungtransport er totalt forskjellig på de to strekningene. Faregrad og risikoer er naturlig nok deretter.

Nå har partiet også fått for seg at gang- og sykkelveien Løken-Hjellebøl har for høy standard, selv om den er bygd etter normal teknisk standard, og i stor grad følger den gamle «Tertittlinna».

Siste innslag nå er å nedprioritere veien Vestrengåsen-Elverhøy. Er det ikke på tide at de involverte politikerne tar følgene av sine någjeldende vedtak, nemlig at de har lagt ned vesentlige aktiviteter på Hofmoen og dermed skjøvet trafikkbelastninga mot Løken? Eller er det slik at vedtak gjort i 2001 fremdeles skal være rådende, til tross for at deres egne, senere vedtak har endret situasjonen vesentlig?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags