Voldtektssaken: Ikke enige om hvilken relasjon de har

Ikke bare er det angivelige voldtektsofferet og siktede uenige om hva som skjedde. De er også uenige om hva slags relasjon det er mellom dem.