Viste politikerne våt framtidsdrøm

Fetsund lenser har nok en gang hatt storfint besøk. Denne gang var det en delegasjon fra Stortinget som fikk høre direktør Anna Jahr Røine fortelle om framtidsplaner for de unike områdene.

Artikkelen er over 5 år gammel

Fetsund: Fetsund Lenser har ønsket seg mer plass lenge. I går fortalte hun en busslast med stortingspolitikere om sin store drøm.

DEL

(Romerikes Blad) Mange må bidra for at planene om et nytt museums- og våtmarkssenter i Fet kan realiseres. I går tok familie- og kulturkomiteen buss fra Stortinget til Fetsund Lenser for å få en omvisning på lenseområdet og en orientering om Nordre Øyerenprosjektet «Mulighetenes arena».

Med på turen var også flere sentrale fylkespolitikere og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

– Vi har et skrikende behov for nye lokaler. Plassmangelen legger begrensninger på formidlingskapasiteten, og hindrer oss i å utnytte det store potensialet som ligger i Fetsund Lenser og Nordre Øyeren-området fullt ut. Derfor håper jeg vi får anledning til å bygge nye lokaler som tilfredsstiller dagens behov, sier Anna Kristine Jahr Røine, avdelingsdirektør ved Fetsund Lenser.

LES MER: Får støtte fra Akershus fylkeskommune

Vil bli nasjonalt senter

I en forstudie til prosjektet er det foreslått at Nordre Øyeren Våtmarkssenter utvikles til å bli et nasjonalt kompetanse- og opplevelsessenter for våtmark. Fetsund Lenser skal utvikles til et nasjonalt fløtingsmuseum.
 

Fakta

Siden 2010 har det vært jobbet med planer om et nasjonalt kompetanse- og opplevelsessenter for våtmark i Fetsund.
Målet er at det skal ha kapasitet til et årlig publikumsbesøk på 250.000.
Akershus fylkeskommune, Akershusmuseet avdeling Fetsund Lenser og kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen har bidratt med penger inn i prosjektet. I 2013 var budsjettet 1,42 millioner.
Dersom prosjektet får verdiskapningsmidler av staten, er neste skritt et byggeprogram og arkitektkonkurranse.
 

– Det kan ikke bygges nytt på området til Fetsund Lenser, det er et fredet område. Det er ei tomt rett bak Fethallen som peker seg ut, der dagens renseanlegg ligger. Styrings- og prosjektgruppa har innstilt på den, sier Røine.

– Må ha staten med

For å kunne gå videre med prosjektet, som så langt er finansiert av fylkeskommunen og Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen, må det ifølge avdelingsdirektøren være interesse fra flere aktører for å bidra til et stort spleiselag. Det er også et ønske om samarbeid med næringsinteresser.

– Bygget vil bli stort og kostbart. For å komme i mål økonomisk, må blant annet staten være med på laget. Vi har søkt om verdiskapningsmidler, og er veldig spent på svaret, sier Røine.

Akkurat hvor dyrt det vil bli, er foreløpig uklart.

– Først må den statlige interessen avklares. Om vi får et positivt svar, håper jeg vi kan få ut med en arkitektkonkurranse til høsten. Først da kan vi anslå hvor dyrt det blir å bygge, sier Røine.

Selv om prosjektet får støtten det trenger, ligger trolig en eventuell byggestart noen år fram i tid.
– Jeg tør ikke å tidfeste det. Det er viktig og fornuftig å bruke tid på sånne prosesser, så de blir godt forankret, sier Røine.

Kommentarer til denne saken