Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Høland og Setskog Sparebanks utdanningsstipend

Annonse fra Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank ser det som en viktig rolle å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom våre nye stipendordninger vil vi markere at vi verdsetter talenter i vårt kjerneområde og er en inspirasjonskilde for videre utvikling innenfor områdene kultur, idrett og utdanning.

I 2019 kommer Høland og Setskog Sparebank til å tildele utdanningsstipend for 10. gang. «Vi må erkjenne at vi har hatt et lavt utdanningsnivå her i kommunen, få mennesker med gjennomsnittlig høy utdannelse, og det var bakgrunnen for Utdanningsstipendet. Vi er en kommune i vekst og trenger kompetanse og kompetente mennesker i alle yrker. Dette er nødvendig for utviklingen; sier adm. Banksjef Bjørknes

Stipendene blir utdelt under avgangsfesten på Bjørkelangen videregående skole. Vi ser at dette motiverer avgangselevene til å ta høyere utdannelse - og det motiverer stipendmottakeren.

Høland og Setskog Sparebanks utdanningsstipend har til hensikt å fremme utdanningsnivået for ungdom tilknyttet bankens kjerneområde. Kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere for å hevde seg i konkurransen, og Høland og Setskog Sparebank ønsker å stimulere til at flere unge satser på høyere utdanning.

Det skal årlig deles ut inntil 2 stipend, hvert á kr. 50.000,-

Søkere må være under 30 år.

Søkere må ha startet utdanning på minimum Mastergrad-nivå – gjerne internasjonalt.
Søknaden må være skriftlig. Den må inneholde personalia, dokumenterte resultater i form av karakterutskrifter og være godt begrunnet. Søkere må kunne dokumentere hva stipendet er tenkt brukt til.

Årets søknadsfrist er 28.februar.

Disse har mottatt bankens utdanningsstipend fra 
2010-2018.


2010

Kristoffer Halvorsrud. Lierfoss,doktorgrad i sosiologi

Siden jeg mottok stipendet fullførte jeg en doktorgrad i sosiologi ved University of Nottingham i 2014. Jeg jobbet deretter for Kunnskapssenter for utdanning (ved Norges forskningsråd i Oslo) med ulike prosjekter spesielt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og med fokus på ulikheter i det norske utdanningssystemet. Dette arbeidet informerte retningslinjer for best praksis i OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Etter ett år i Norge flyttet jeg til Storbritannia for å jobbe som forsker ved Institute for Health and Society ved Newcastle University. Jeg jobbet med en rekke høyprofilerte prosjekter på oppdrag fra ulike organer, inkludert Storbritannias National Health Service (NHS) samt the World Health Organization (WHO) for å informere deres globale retningslinjer for kostholdsinntak av karbohydrater. I 2017 flyttet jeg til London for å ta opp en stilling ved Queen Mary University of London ved Centre for Psychiatry som Research Fellow for the Synergi Collaborative Centre. Dette er et uavhengig kunnskapssenter med spesielt fokus på etniske ulikheter i omfanget av og tjenestetilbud for alvorlige psykiske lidelser. Prosjektet er finansiert i fem år av Lankelly Chase Foundation som jobber aktivt for å redusere samfunnsulikheter i Stobritannia. Prosjekter jeg har ledet har inkludert å spørre pasienter med alvorlige psykiske lidelser om å ta og stille frem bilder som representerer deres hverdagslige opplevelser med alvorlige psykiske lidelser og dens behandling. Prosjektet vant en Community Engagement Award fra universitetet i 2018.Anne Karin Vilberg. Fosser, Master i Petroleumsgeologi

Etter jeg mottok stipendet dro jeg til Svalbard for å gjøre feltstudier for masteroppgaven min. Da jeg fullførte studiet ved NTNU fikk jeg jobb i et oljeserviceselskap og jeg flyttet til Stavanger. Der jobbet jeg med boreoperasjoner offshore og fra land fram til 2015. Da flyttet jeg tilbake til Østlandet, og jeg jobber nå som overingeniør i teknisk avdeling i Bærum kommune. Det er en kommune med stor utbyggingsaktivitet og mange spennende prosjekter på gang. Ellers har jeg tatt videreutdanning i geoteknikk ved siden av jobben og skal ta et nytt kurs innen overvann og ledningsteknikk til våren. 2011

Thomas Holsten Lehren. Aurskog, Siviløkonom

Jeg satte veldig stor pris på å bli tildelt Høland og Setskog Sparebanks Utdanningsstipend i 2011, og det var god støtte for meg i overgangen fra masterstudier til jobb i utlandet. Jeg begynte å jobbe ved Citibanks Paris-kontor etter studiene, der jeg i dag er ansvarlig for Citibanks kundeforhold til franske storbanker og forsikringsselskaper.

Utdannelsen min som siviløkonom fra NHH og HEC Paris ga meg den kompetansen og tryggheten jeg trengte for å søke jobb internasjonalt. Likevel tror jeg det viktigste jeg sitter igjen med fra min utdannelse, er evnen til å lære nytt.

Dagens samfunn utvikler seg mye raskere enn det gjorde for bare ti år siden. Evnen til å fortsette å ta til seg kunnskap, og tilpasse seg den teknologidrevne samfunnsutviklingen, er etter mitt syn viktigere enn noen gang. Høyere utdannelse er et veldig godt utgangspunkt for å lykkes med det.Carl Emil Udnessether. Setskog, Lege

Da jeg var heldig mottaker av bankens utdanningsstipend hadde jeg avsluttet 4. året av medisinstudiet. Mitt ønske var at en stor del av stipendet skulle brukes til noe humanitært, samtidig som jeg selv utviklet ferdigheter. 3 uker på en allmennmedisinsk/kirurgisk klinikk i Kamerun ble resultatet. Dette oppholdet ga erfaringer og opplevelser jeg vil ta med meg videre i livet. Jeg valgte å spesialisere meg videre innen psykiatri og er i dag nettopp ansatt som overlege ved psykiatrisk akuttmottak ved sykehuset i Østfold.


2012

Gabrielle Lilleeng Asmyhr. Bjørkelangen , Jus

«Da jeg studerte jus i Bergen, ønsket jeg å søke på utvekslingsplass ved universitetet i Sydney, Australia. Utvekslingen ville medføre en betydelig ekstrakostnad, og gleden var derfor stor da jeg mottok beskjed om at søknaden om utdanningsstipend ble innvilget. Etter ett år i Australia fullførte jeg studiet i Bergen og flyttet til Drammen. Der fikk jeg jobb som advokatfullmektig i Advokatfirma Olafsen AS, hvor jeg nå jobber som advokat.» Adeline Hvidsten. Moe , Master i entreprenørskap

For øyeblikket er jeg i innspurt av doktorgraden min i innovasjon og entreprenørskap ved BI, hvor planen er å levere i mars.

I prosjektet har jeg forsket på elektronisk meldingsutveksling mellom sykehus og kommune, som del av samhandlingen som skjer når pasienter legges inn og skrives ut fra sykehus.

Jeg ble faktisk interessert i forskning under utvekslingsoppholdet mitt i Australia, som jeg finansierte med stipendet deres! Dette var også en av grunnene til at jeg bestemte meg for et forskningsopphold som del av doktorgraden, hvor jeg var et halvt år ved UC Berkeley i California.

Når avhandlingne er levert begynner jeg i fast stilling på Westerdals ACT, en del av Høyskolen Kristiania. 

2013 

Mathilde Enger. Moe, Master i klinisk ernæring

Jeg jobber nå på Akershus Universitetssykehus som klinisk ernæringsfysiolog. Det har jeg gjort siden 2016. Før dette var jeg på St. Olavs Hospital i Trondheim. Jeg var heldig å få jobb der samtidig som Markus kom inn på NTNU. Det var opprinnelig kun en 45 % stilling jeg fikk, så det var til stor hjelp å ha stipendet jeg fikk fra dere som buffer. Utdanning har gjort det mulig for meg å få jobbe med det jeg vil. Jeg har stor nytte av det jeg lærte på universitetet i min arbeidshverdag. Jeg opplever å ha en solid base å bygge ny kunnskap på gjennom erfaring. I et så mye omtalt fagfelt som ernæring er det avgjørende å ha en god faglig grunnmur for å kunne skille det nyttige og viktige fra det som ikke har like sterk faglig tyngde. Kristina Havn Brunes. Bjørkelangen, Siviløkonom

Nå jobber jeg i Capgemini, et stort globalt IT-konsulentfirma.Globalt er vi cirka 210 000 mennesker, i Norge er vi cirka 1000 stk.

Jeg har jobbet i Capgemini i cirka 2,5 år nå. Etter 1 år var jeg så heldig å få muligheten til å ta over ledelsen av et team som heter Intelligent Automation. Vi hjelper våre kunde med forbedre sine prosesser og gjøre de klare for digital tranformasjon. Noen ganger handler det om å effektivisere prosesser, og da bruker teknologi som Robotic Process Automation, chatbot og process mining for å forbedre, alt ettersom hva problemet er. Min jobb er cirka 50/50 fordelt mellom ledelse & utvikling av mennesker og salg. Det er en superspennende jobb og jeg gleder meg til hver eneste dag på jobb!

I tillegg til denne jobben, har jeg også jobbet aktivt med Women@Capgemini og jenter i IT-bransjen etter at jeg kom til Capgemini. Vi er for få kvinner i denne bransjen og det jobber Capgemini og bransjen aktivt med å endre. Det er veldig engasjerende arbeid! I Norge har vi ambisjon om å være 40% damer på alle nivåer innen 2020.

2014 

Marthe Fallang. Aurskog, Master i Matematikk

For tiden jobber jeg som matematikk- og programmeringslærer på en ungdomsskole i Bærum. Siden sist vi snakket sammen har jeg studert i Tromsø og i Oslo. Jeg bodde også i San Diego, California i 6 mnd. Pengene gikk til et 6 måneders opphold i San Diego, USA.Marianne Holmen. Lierfoss, Jus

- Jeg jobber i dag som advokat i Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS i Lillestrøm, etter at jeg begynte som advokatfullmektig i firmaet i september 2015. Det har vært en bratt læringskurve og mange spennende utfordringer, og jeg fikk advokatbevilling i januar 2018. I dag arbeider jeg blant annet innenfor feltene strafferett, familierett, barnevernrett og arbeidsrett, men bistår også på andre saksområder.2015

Maren Kristine Brokke. Bjørkelangen, Jus

I dag bor jeg i Oslo og jobber som advokatfullmektig i Finansklagenemnda, her har jeg jobbet i ca. ett år og trives veldig godt. Jeg jobber også frivillig i et gratis rettshjelpstiltak som heter Rettshjelpsentralen, hvor vi bistår mennesker med gratis juridisk rådgivning.

Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan, hvor hovedformålet er å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder. Jeg jobber i hovedsak med tvister tilknyttet kjøp og salg av bolig/eiendom og skadesaker, herunder på bolig og eiendom. En typisk sak er hvor en boligkjøper eksempelvis oppdager mangler ved den kjøpte boligen etter overtakelse, og det oppstår en tvist med selger om hvem som har ansvaret og hva som eventuelt var/ikke var påregnelig ved kjøpet.

I Finansklagenemnda er det et stort fokus på faglig utvikling og det er utrolig inspirerende å jobbe med så mange flinke mennesker som virkelig er eksperter på sine fagområder. I min jobb dukker det alltid opp nye problemstillinger som det må tas stilling til, og slik vil det alltid være ettersom jussen stadig er i utvikling og hver sak er forskjellig. Etter min mening er det nettopp det som gjør juss så gøy!Markus Fagerås. Løken, Sivilingeriør elkraftteknikk

Etter endt utdanning på NTNU (2016) gikk jeg tilbake til samme jobb i Rejlers, som konsulent elkraft. Jeg var fast bestemt på å ikke utføre de samme arbeidsoppgavene som gjorde før jeg reiste til Trondheim. Kort tid etter at jeg returnerte kom det en forespørsel fra Statnett (Rejlers har rammeavtale) der de trengte å forsterke byggherreteamet med en høyspentingeniør i prosjektet Vindkraft Midt-Norge i 100 % stilling i tre-fire år. Fosen Vind (eid av bla Statkraft og Trønderenergi, vindkraftprosjekt i Midt-Norge) bygger Norges største vindkraftanlegg. Vindparkene bygges i Fosenhalvøya, Hitra og Snillfjord. Kraften fra vindmølleparkene skal inn i Statnett sitt høyspenningsnett og det er behov å bygge fire nye transformatorstasjoner. I prosjektet jobber jeg med de nye transformatorstasjonene, og følger opp at totalleverandøren bygger de nye transformatorstasjonene etter Statnett sine spesifikasjoner og Norske forskrifter. Jeg har vært med fra prosjekteringsfasen til leverandøren og er nå med i oppfølgingssfasen ute på byggeplassene der jeg er med og kvalitetssikrer at transformatorstasjonene blir bygget etter leverandørens tegninger. Den ene transformatorstasjon er allerede igangsatt og en vindmøllepark leverer nå strøm, og de resterende transformatorstasjonene blir igangsatt i sommer og høst slik at vindmølleparkene kan levere strøm til kunder.

Jeg merker at jeg har en stor fordel etter å tatt en mastergrad innen elkraft nå som jeg er tilbake på jobb. Jeg merker at det er lettere å sette seg inn i forskjellige problemstillinger nå (i forhold til før jeg hadde tatt masterstudie).

Det tilbys en rekke fag inne elkraft på NTNU og fordelen ved å ha jobbet noen år så visste jeg hvilke fag jeg ville ta. En rekke av disse fagene har jeg nå hatt en stor nytte av i jobbsammenheng. For min del har det passet godt å ta studie over to perioder. Jeg føler at jeg var mer motivert å ta studie og at jeg hadde mer praktisk erfaring innen faget. Jeg angrer ikke ett sekund på at jeg tok permisjon fra jobb og flyttet til Trondheim, og ser tilbake på to flotte år i Trondheim.

2016


Helene Hoel Oppegaard. Hemnes, Landskapsarkitekt
Jeg jobber for øyeblikket som landskapsarkitekt hos Insitu landskapsarkitekter. Her arbeider jeg med planlegging av alt fra skoler, torg, boligområder og massedeponier, fra skisseprosjekt og helt ned i detaljfasen. Jeg trives godt i jobben som byr på varierte arbeidsoppgaver og spennende utfordringer. Denne våren er jeg dessuten med på å arrangere byvandringer i forbindelse med verdenskongressen for landskapsarkitekter, som befinner seg i Oslo denna høsten. Det er både lærerikt og artig! Ellers bor jeg i Oslo, men etter mye farting og urban livstil, merker jeg at lengselen til hjembygda blir sterkere for hvert år som går. "Det skal jaggu bli godt å fløtta telbars att tel rektig sie tå Fetsundbrua!"
Martin Skjønhaug. Bjørkelangen, Master i kybernetikk og robotikk

Etter at jeg mottok utdanningsstipendet fra Høland og Setskog sparebank, fullførte jeg “kybernetikk og robotikk”-studiet i Trondheim. Jeg skrev masteroppgave om hvordan en kan bruke flere autonome fly til å samarbeide om å gjøre søk etter isfjell i Nordishavet for å forhindre kollisjon med oljerigger. Dette var veldig givende, og etter studiet satt jeg igjen med en tittel som sivilingeniør som ga meg muligheten til å jobbe innen en rekke fagfelt. Et halvt år før endt studie søkte jeg på to stillinger med hvert sitt fagområde - en ingeniørstilling og en IT-stilling, og begge søknadene resulterte i jobbtilbud. Jeg var veldig nysgjerrig på hva IT-verdenen hadde å tilby, så valget mitt landet på Sopra Steria - et IT-selskap som hjelper både private aktører, men også statlige sektorer å digitalisere seg. Her er mulighetene veldig mange, og jeg har vært så heldig at jeg har fått muligheten til å bidra innen helsesektoren, hvor jeg nå hjelper Helsedirektoratet og Helfo med å automatisere behandlingen av helseforsikring - slik at dersom uhellet er ute vil hverdagen blir lettere for både deg og meg :-)


2017

Pia Sønsthagen. Hemnes, Lege
Jeg ble ferdig med utdannelsen i mai 2018 og startet i juni å jobbe som lege på rusakuttmottak og avgiftning. Der jobber jeg fortsatt mens jeg venter på LIS1, tidligere kalt turnustjeneste. Det er mange søkere på få plasser, så det kan ta litt tid før man får startet på LIS1. Da er det fint at jeg kan ha en så spennende jobb i mellomtiden! Kristoffer Fagersand. Setskog, Master i Global Security

Siden jeg ble ferdig med studier og frem til nyttår har jeg jobbet som driftsleder i en restaurant, selv om det ikke er relatert til min utdanning, var det en nyttig erfaring, spesielt med tanke på personalansvar.  2018

Marie Gedde. Setskog, Lege

Lege, PhD-stipendiat ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen. 26 år.

"Det siste halve året har vært en lang og hard innspurt på et utfordrende, trygt og morsomt studieløp. Jeg er nå doktorgradsstipendiat. Dette er antagelig som resultat av nytenkning i tiden etter at jeg fikk stipendet. Humanitære ambisjoner må med det bero enda noen år, men andre globale muligheter åpner seg nok. Noen sjanser må tas når de byr seg!"

Tommy Basmoen. Lierfoss, Master i prosessteknologi

Til sommeren fullfører jeg min mastergrad som Prosessingeniør ved Universitetet i Sørøst Norge (USN). Det innebærer at dette siste semesteret består i å både skrive masteroppgaven, samtidig som en starter prosessen med å skaffe jobb. Masteroppgavene på USN skrives individuelt, og i mange tilfeller i samarbeid med en bedrift. Jeg skriver en oppgave for Equinor omkring varmeoverføring og dimensjonering av varmevekslere, en oppgave som bygger en del videre på sommerjobben jeg hadde i Equinor i 2018. Jeg er også involvert i en prosess med å publisere en vitenskapelig artikkel påfølgende et prosjekt forrige semester. Samtidig har jeg allerede begynt å søke jobb, fortrinnsvis jobber som er øremerket nyutdannede ingeniører :) 

Redaksjonen i Indre Akershus Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet