Sentrene har fått beskjed om å holde stengt til 15. juni, men Virke mener åpningen kan framskyndes til månedens første dag.

– Det er helt uforståelig at de ikke kan åpne nå. Det er arbeidet godt med smittevernveilederen, det er lite smitte i samfunnet, og en åpner nå for idrett og på mange andre områder, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen til NRK.

Han mener de to ekstra ukene vil være svært viktige for bransjen.

– En åpning av treningsbransjen neste uke vil bety at 20.000 permitterte kan komme tilbake i jobb, og at bransjen får inntekter i to uker før de går inn i ferien, som er lavsesong, sier Kristensen.

Helseminister Høie sier til NRK at de åpner Norge gradvis, og at alt derfor ikke kan åpnes samtidig. Han påpeker også at det kun er breddeidretten for barn og unge som åpnes mandag, ikke idrett for voksne.

– FHI gjør nå en jobb for regjeringa med å vurdere åpning av treningssentrene. Vi fikk en foreløpig vurdering av om det kunne skje før 15. juni, og det anbefalte de ikke. Det vil si at vi holder fast på den datoen, sier Høie.

Treningssentrene har vært stengt siden 12. mars.