Jeg har løsningen på hele vindmøllepark-diskusjonen: Selg hele området til Sverige!

Av

Ihuga vernere av vår natur vil da få sine ønsker oppfylt, at man må stoppe raseringen av norsk natur.