Vinden ødela kirkespiret: – Vi har nok ikke gjort nok

Forrige helg ble det stor uro da brannbil, kommunen og ansatte i kirken måtte kjempe mot naturkreftene.