Vil øke prisen på SFO – og gi deg bot hvis du henter for seint

Kommunedirektøren foreslår å hente inn 1,5 millioner kroner mer hvert år.