– Aurskog-Høland er en kommune som ligger ytterkanten av en stor arbeidsmarkedsregion. Det gir mange muligheter for næringslivet vårt, slår næringsutvikler Siri Bjørnstad i Aurskog-Høland kommune fast.

– Vi har nærhet til markedet og kompetanse – og vi har næringsarealer. Dette vil vi bruke til vår fordel!

Hun påpeker også at Aurskog-Høland har et aktivt landbruk med matproduksjon og skogbruk, og at dette er en viktig næring som kommunen ønsker å utvikle videre.

– Vi vil være en næringsvennlig kommune som næringslivet trives i og kommer til. Nå trenger vi innspill for å bli enda mer næringsattraktiv og øke verdiskapingen, sier Bjørnstad.

Aurskog-Høland kommune er i gang med en ny næringsstrategi som skal kunne legge grunnlag for dette.

– Da ønsker vi innspill fra hele kommunen og alle deler av næringslivet. Derfor inviterer vi til åpne møter når vi skal lage ny næringsstrategi for Aurskog-Høland, sier Bjørnstad.

Tre sentrale spørsmål er:

  • Hva vi kan gjøre for å tiltrekke oss mer næringsliv?

  • Hvilket næringsliv ønsker vi oss i kommunen?
  • Hva skal til for at vi får flere arbeidsplasser i hele kommunen?
  • Hvordan skal vi ta vare på det næringslivet vi har?

De åpne møtene vil bestå av gruppearbeid., og innspillene vil sammenfattes og danne grunnlag for videre arbeid.

Det skal avholdes møter følgende steder:

9. november: Rømskog (kommunehuset)

21. november: Aursmoen (Aurskoghallen)

23. november: Bjørkelangen (BSFs klubbhus)

23. november: Løken (Hølandshallen)

28. november: Hemnes (Søndrehallen)