Gå til sidens hovedinnhold

Vil gi ungdommen et sted å henge

Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner for å støtte organisasjoner som ønsker å tilrettelegge for møteplasser for ungdom.

Det er et dokumentert behov for flere møteplasser for ungdom over hele landet.

Det ønsker Gjensidigestiftelsen å gjøre noe med.

– Alle barn og ungdom har rett til en aktiv fritid, et sted å møte venner og føle seg inkludert, sier Hege Mathisen Haug, som er kundevalgt i Gjensidigestiftelsen for Romerike.

– Denne utlysningen er inspirert av det gode arbeidet Redd Barna har gjort i prosjektet «Oppdrag 31», fortsetter Haug.

Ungdom fra hele landet deltok med innspill og kunnskap om hvordan flere barn og ungdom skal få en aktiv fritid.

Flere åpne møteplasser med lav terskel for deltakelse, var et av flere innspill fra ungdommene.

– Det ønsker vi å følge opp med denne tilskuddsordningen. Vi håper mange lokale lag og foreninger vil søke, gjerne i samarbeid med andre, eksempelvis kommuner og andre organisasjoner, forklarer Haug.

Lokale lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om støtte.

Frivilligsentraler kan også søke.

Målgruppa er ungdom mellom 13 og 20 år.

Lokalene som etableres eller videreutvikles, skal gi muligheter for aktiviteter med gratis inngang og skal være åpne for alle, uavhengig av funksjonsnivå.

Planlegging og gjennomføring av prosjektene skal skje i samarbeid med ungdom.

– Stedet skal ha regelmessige åpningstider og være åpent hele året. Det må foreligge en godkjenning fra huseier og en plan for driften og vedlikeholdet av stedet. Tiltak som også åpner for at andre målgrupper kan benytte lokalene blir prioritert, forklarer Haug.

Søknadsfristen er 15. september.

Kommentarer til denne saken