Kommunedirektøren foreslår å legge ned sykehjem i Aurskog og Hemnes – og bygge nytt på Bjørkelangen. Forslaget skapte debatt allerede før politikerne fikk sagt sin mening.

Nå har forslaget vært til første politiske behandling, i utvalg for helse og livsmestring.

Etter en orientering av Raymond Hesthaug, som er kommunens sjef for strategi og utvikling, hadde de åtte lokalpolitikerne fra KrF, Arbeiderpartiet (2), Høyre, Rødt og Senterpartiet (2) flere spørsmål enn klare svar.

– Jeg vet ikke helt hvor vi skal starte. Det er mye å forholde seg til, sa Line Cecilie Grefslie (H).

De åtte lokalpolitikerne fylte utvalgsleder Rune Skansens (KrF) talerliste i tur og orden. Igjen og igjen.

Strategisjef Raymon Hesthaug og kommunalsjef for helse og livsmestring Kjersti Vevstad svarte på sprørsmål, forklarte og forsvarte kommunedirektørens forslag så godt de kunne. Under hele møtet var det en gemyttlig og jovial tone mellom alle.

Til slutt kom utvalgsleder Rune Skansen (KrF) opp med et forslag.

– Det er sikkert mye som ikke er spiselig for alle, men det er et utgangspunkt for møtet, sa han.

Debatten fortsatte sin gang, og langviseren på veggklokka passerte toppen både en, to og tre ganger.

– Hva er vi enige om, og hva er vi uenige om, sa Line Cecilie Grefslie (H) før de begynte å meisle ut et alternativt forslag.

Og seint på kvelden, landet de et enstemmig vedtak. Skansens opprinnelige forslag endte etter noen justeringer opp med å bli et fellesforslag.

Det blir også innstillingen til kommunestyret når saken om «Fremtidig sykehjemsstruktur i Aurskog-Høland» skal vedtas.

– Vi har gitt våre politikerkolleger og administrasjonen noe å jobbe med, og vi har gjort så godt vi kan. Det har vært en herlig diskusjon, og mye klokt som er sagt. Og sikkert noe uklokt. Ingen av partiene er helt ferdig med denne saken, og det vil nok komme alternative forslag. Så blir det sikkert ikke slik vi vedtar, men vi har gjort et godt stykke arbeid her. sa Rune Skansen fornøyd.


Dette ble utvalget enige om:

  • Kommunedirektøren bes utrede nedlegging av 30 somatiske sykehjemsplasser på Aurskog sykehjem, og å disponere de frigjorte midlene til drift av 60 nye vedtatte omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes, samt styrking av hjemmetjenesten.
  • Kommunedirektøren bes utrede Hemnes til et kommunalt ressurssenter for demens. I det ligger det også at en utreder å flytte de 12 plassene for demens fra Bjørkelangen sykehjem.
  • Det blir somatiske sykehjemsplasser på Bjørkelangen og Aurskog.
  • Omsorgsboligene på Rømskog, Løken og Bjørkelangen driftes også videre. Den nedlagte delen av Aurskog sykehjem utredes for omdisponering.
  • Administrasjon bes kommentere utvalgets innstilling pkt 1, 2, 3 og 4 til kommunestyremøtet 10. mai 2021.

Kort forklart:

  • Kommunedirektøren ønsker å legge ned sykehjemmet på Aurskog (58 plasser) og bygge 40 nye omsorgsboliger (opprinnelige har det vært planlagt 32).

Utvalget ønsker i stedet å legge ned 30 sykehjemsplasser på Aurskog, og bygge nye omsorgsboliger. Det betyr i så fall at Aurskog beholder 28 sykehjemsplasser.

  • Kommunedirektøren ønsker å legge ned Hemnes sykehjem, og bygge 20 nye omsorgsboliger (opprinnelig plan har vært 16). I tillegg er innstillingen å bygge et nytt demenssenter på Bjørkelangen.

Utvalget foreslår også å avvikle sykehjemmet sør i kommunen i sin nåværende form, men i stedet utrede et demenssenter på Hemnes. Det inkluderer å flytte dagens demensavdeling fra Bjørkelangen. Hvorvidt dagens Hemnes sykehjem burde rives eller ikke, var det imidlertid litt delte meninger om.

Hvilke tjenester? Og hvor?

Dreiningsprosjekt. Omsorgsboliger. Demenssenter. Sykehjem. Hjemmetjeneste. Dette er ord du garantert kommer til å støte på i Indre i tida som kommer. Et annet sentralt ord er kommuneøkonomi – altså penger.

Hvor mange sykehjemsplasser skal Aurskog-Høland kommune ha? Og hvor skal de være?

Hvordan skal et stadig økende antall eldre innbyggere imøtekommes? Hvordan skal demente tas hånd om, og hvor skal de bo?

Dette er sentrale spørsmål lokalpolitikerne må ta stilling til.

For å møte framtida ønsker kommunedirektøren altså å beholde ett ordinært sykehjem, legge ned de øvrige – inkludert plassene til demens – og dreie ressursene til hjemmetjeneste, tidligere innsats samt bygge nytt demenssykehjem (demenssenter).

Allerede i 2019 pekte en rapport fra Agenda Kaupang på at eldreomsorgen i Aurskog-Høland er altfor dyr. I samme rapport slo konsulentfirmaet også fast at kommunen bruker for mye penger på institusjonsplasser, og for lite i hjemmetjenesten.

I kjølvannet har politikerrne vedtatt et dreiningsprosjekt som skal snu om på eldreomsorgen slik at færre bor i institusjon, flere i omsorgsbolig og flere får hjelp hjemme.