Rovviltnemndene som har forvaltningsansvar for ulvesonen, har vedtatt å felle ulvene i revirene i Mangen, Ulvåa, Juvberget og Kockohonka.

Ifølge Folkeaksjonen mot ny rovdyrpolitikk ble det en opphetet debatt da det mandag var fellesmøte for rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4).

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2023 var blant punktene på møteprogrammet.

Det opprinnelige forslaget fra august gikk inn for å ta ut grenserevirene Ulvåa, Fjornshöjden, Juvberget og Kockohonka. Etter innspill fra svensk side, der svenske myndigheter hadde innvendinger mot et mulig uttak av reviret Fjornshöjden, foreslo Marit Gjestvang fra rovviltnemnda i Hedmark å fjerne Fjornshöjden fra vedtaket, men å legge til Mangen-reviret.

– Vi mener det er rom for det gitt den totale bestandssituasjonen både i Norge og i Norge og Sverige, sa Gjestvang.

Uenighet om felling

Meningene om dette var delte, og tre medlemmer fra nemnda i region 4 stemte i stedet for et forslag om ikke å ta ut ulv.

Mangen-reviret har blitt tatt ut flere ganger tidligere, blant annet i fjor. Etter klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet i desember i fjor ble det ingen lisensfelling likevel. Årsaken var at dette reviret ligger inntil det helnorske Setten-reviret, der en hannulv er regnet som genetisk viktig. Det har vært uttrykt bekymring for at ulver fra Setten-reviret kan komme inn i fellingsområdet og bli skutt ved en feil.

Krever merking

Nemndene satte denne gangen som en forutsetning for uttak av Mangen-reviret at genetisk viktige ulver i området må merkes med GPS-sender. Dette inkluderer da både hannen og valper som denne hannen er far til.

Mandagens vedtak vil klagebehandles i nemndene. Deretter er det sannsynlig at det vil bli påklaget til Klima- og miljødepartementet. Tidligere år har departementet fattet sitt endelige klagevedtak i desember.

(©NTB)