Det er ilagt drone- og helikoperforbud over rasområdet fra klokka 08 fredag morgen. Denne videoen er tatt før droneforbudet.