Søndre Hølands kaptein Hans Christian Bergsjø med fulltreffer.