Koret Inspirato øver for fullt til sin julekonsert i forsamlingshuset på Moe.