Ridebanen ligger helt inntil veien, og mange kjører godt over fartsgrensa på 80 km/t.