Andrea Granaas (9) er yngste søker til rektorjobben ved Fjuk oppvekstsenter.