Svømmehallforkjemper Finn Herlofsen fra BSFs svømmegruppe fikk æren av å ta de første svømmetakene under den offisielle åpningen av Bjørkebadet.