Vi synes det er uproft av kommunen å hele tiden foreslå at skolen skal bli lagt ned!

Av

Vi vil ha skolen vår!