– Høstens fusjon mellom Romerike Sparebank og Blaker Sparebank har vært vellykket. Sammen er vi større og sterkere rustet for å være lokalbanken for hele Romerike, forteller en stolt administrerende banksjef Siri Berggreen.

– Nå gjenstår teknisk integrasjon som er planlagt vinteren 2023. Da er vi i mål!

Romerike Sparebanks siste kvartalsrapport før sammenslåingen er heller ikke noe å skamme seg over. Banken opprettholder et stabilt resultat sammenlignet med samme periode i 2021. Resultatet før skatt er på 104,1 millioner kroner – ned 5,6 millioner fra i fjor.

– Netto renteinntekter har økt med 28,4 millioner kroner per 30. september. Det er tilfredsstillende resultater i en periode med økte driftskostnader for å utvikle den nye banken. Det har vært viktig å investere for å sikre optimal drift og styrke konkurransekraften, understreker Berggreen.

Det siste året har lån til privat- og næringskunder økt med henholdsvis 319 og 387 millioner kroner.

Vil bidra til vekst

– Som lokal sparebank ønsker vi å bidra til vekst i det lokale næringslivet, fastslår sjefen i Romerike Sparebank, som også gleder seg over at banken har lave konstaterte tap på utlån inneværende år.

Innskudd fra kunder utgjorde ved utgangen av september 8 milliarder kroner, som er en økning på nesten 1 milliard sammenlignet med samme periode i fjor.

– Veksten er viktig for oss. Vi er opptatt av å ha konkurransedyktige innskuddsrenter, sier banksjefen om den saken.

Etter sammenslåingen med Blaker Sparebank – per 1. oktober 2022 – er den totale forvaltningskapitalen inkludert Eika Boligkreditt på 18,4 milliarder kroner.

– Det gir oss muskler til å vokse ytterligere. Banken er godt kapitalisert og solid, og vi har ambisjoner om å ta markedsandeler framover. Vi er i dag 73 ansatte, og har blant annet fått et eget salgsteam som jobber målrettet med forsikring. Vi ser at det er mange som ønsker den tryggheten vi gir med personlig rådgivning. Samtidig ser vi framover og satser på gode og brukervennlige digitale løsninger. Romerike er landets største vekstregion. Den veksten ønsker Romerike Sparebank å forsterke med fysisk tilstedeværelse på Sørumsand, Lørenskog og Lillestrøm, sier administrerende banksjef Siri Berggreen i Romerike Sparebank.