Akershus er et fylke med lange historiske tradisjoner. Vi omkranser hovedstaden hvor vi skaper verdier, arbeidsplasser og gode lokalsamfunn.

I tråd med våre valgløfter gjenoppstår Akershus som eget fylke 1. januar 2024, nå også med Jevnaker, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog innenfor fylkesgrensa når Nye Akershus ser dagens lys.

I Akershus har jorda høy kvalitet og har vært dyrka helt tilbake til vikingtida. Vi har derfor et stort ansvar for å sikre vår sjølforsyningsgrad og beredskapsevne; ved å øke matproduksjonen i Akershus tenker vi globalt og handler lokalt til det beste for alle.

Fylkeskommunen har en viktig rolle i utviklingen av samfunnet vårt. I disse dager jobbes det fram et plangrunnlag for ny plan for areal og mobilitet, og i Akershus er det viktig at jordvernet forsterkes kraftig, begrepet vekst foran vern må kasseres og gå inn i historien som en dyrekjøpt erfaring vi må lære av.

Nye Akershus blir et fylke med store forskjeller, og det er viktig at vi klarer å se mulighetene og løse utfordringene i folks liv, enten de bor i ei bygd, på et tettsted eller midt i byen. Regionale planer må ikke være til hinder for målet om levende lokalsamfunn, men legge til rette for å opprettholde skoler og barnehager i hele fylket vårt.

Nye Akershus må bli en lagspiller for alle kommunene, for næringslivet, for frivilligheta og andre aktører. Frivilligheta er en uunnværlig del av fellesskapet og bidrar til å løse mange viktige oppgaver i samfunnet. Men frivilligheta har også en stor verdi i seg sjøl, frivilligheta er viktig for mangfold og bredde, bidrar til folkehelse, og sikrer et eierskap som utvikles gjennom dugnadsånd og egenaktivitet.

Akershus har alltid vært, og Nye Akershus skal sjølsagt fortsatt være mye mer enn en forstad til Oslo. I Nye Akershus skal vi ha spennende arbeidsplasser, gode boområder, fantastiske kulturopplevelser og stimulerende rekreasjonstilbud. Dette vil sikre at innbyggerne i Akershus skal føle tilknytning og identitet til hjemstedet sitt, og at fylket skal videreutvikles som den spennende regionen den er. I Nye Akershus skal vi få leve hele, gode liv både i bygd og i by.