– Vi må ha en lege til her ute, mener Kjell (85) – les hva kommunelegen svarer

– Legekontoret er bygget for to leger.