Kommunen setter temaet på dagsorden ved å spørre «Vil du være med på å skape et godt lokalsamfunn?», og inviterer lag og foreninger i kommunen til dialogmøte. Det skjer onsdag 22. mars i KulturArenaen ved Bjørkelangen skole.

Kommunen skriver på sin egen hjemmeside at «Eivind Landsverk utfordrer oss på hva som skal til for å skape gode lokalsamfunn».

Han kan allerede røpe noe av hva han vil snakke om.

– Jeg tenkte å presentere 11 prinsipper, sier han.

Optimist

Det første Landsverk poengterer, er at innbyggerne må oppleve trygghet for at vi skal få et godt lokalsamfunn. Deretter nevner han betydningen av å ha et godt kommunalt og offentlig tjenestetilbud, et godt kollektivtilbud og tilgang på natur.

Uten å røpe mer, det sparer han til møtet, synes Landsverk at «vi må bli veldig mye flinkere til å applaudere hverandre».

– Ellers faller frivilligheten, og man mister engasjementet!

Landsverk har funnet ut at det er registrert 354 frivillige lag og foreninger i Aurskog-Høland. Det synes han er et imponerende tall.

– Vi er avhengig av frivilligheten, og mangfoldet er viktig. Men det krever engasjerte mennesker med passion!

Selv erklærer han seg for å være optimist med tanke på å få til et godt lokalsamfunn i Aurskog-Høland.

– Jeg er alltid optimist! Og så må vi fokusere på det vi kan gjøre noe med. Det er viktig.

Mer informasjon

På møtet vil kommunen også informere om kommunale tilskuddsordninger, med endringer vedtatt i januar 2023. Kulturrådet og Idrettsrådet informerer om aktuelle saker og sitt arbeid, og folkehelsekoordinator informerer om kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling.