– Vi har forlengst påpekt hva som bør gjøres for å unngå at verdifull matjord tas til boligblokker