Gå til sidens hovedinnhold

Vi fyrer mindre med ved

Mildere klima, bedre varmepumper, en økende andel nye ovner og bedret isolasjon av boliger har siden 2010 gjort et innhogg på 34 prosent i vedforbruket for norske husholdninger, ifølge SSB.

Vedfyring har vært en viktig del av oppvarmingen av norske husholdninger de siste 30 årene, men hovedkilden til oppvarming i Norge er elektrisitet. Vanligvis brukes vedfyring som supplementær kilde til oppvarming når det er kaldt ute.

Vedforbrenning regnes som CO2-nøytralt, og utslippene derfra inngår ikke det nasjonale regnskapet for klimagassutslipp. Metan og lystgass fra forbrenningen regnes inn, men disse utgjør en liten del av norske utslipp, skriver SSB. De fremhever i stedet svevestøv-utfordringene vedfyringen medfører.

Kommentarer til denne saken