– Sammen for folkehelsa, sier banksjef i Aurskog Sparebank, Evy Ann Hagen, og markeds- og prosjektkonsulent i Høland og Setskog Sparebank, Bjørg Lunder.

Etter fem års opphold er Aurskog Sparebank tilbake som økonomisk støttespiller for Mangenfjellet turlag, noe som gleder sponsoransvarlig i Mangenfjellet Turlag, Gisle Skjøhaug.

– Vi er ekstremt godt fornøy med denne avtalen – som i første omgang gjelder for fem år, uten at vi vil gå inn på beløpet. Dette gir oss en økonomisk trygghet i ryggen i driften fremover.

Sponsoravtalen innebærer at de to bankene opptrer som likestilte sponsorer, på samme måte som den som ble inngått med Romerike Golfklubb tidligere i vår.

Utvikler helårstilbud

Både Evy Ann Hagen og Bjørg Lunder peker på at begge bankene er opptatt av folkehelse, og at dette er et viktig element i engasjementet i turlaget.

– Lavterskeltilbudet Mangenfjellet turlag har viser seg å treffe, ikke bare befolkningen her i bygda, men også fra nabokommunene. Det viser medlemsmassen som stadig vokser. Vi ser også at turlaget nå er i ferd med å utvikle et helårstilbud, som opparbeidelse og merking av stadig nye turstier og overtakelsen av Elgheiatårnet.

Gisle Skjønhaug peker på viktigheten av ha fokus på sommerhalvåret og tilrettelegge for turer i skog og mark også da.

– Da blir nettopp oppmerkede stier et viktig element, ikke minst for å gjøre det enklere for de som er nye i kommunen til å komme ut i våre flotte skogsområder. Vi er også i gang med et turkart som skal være ferdig neste vår, og er innstilt på å stå på videre for å jobbe videre mot formålsparagrafen vår: «Mangenfjellet turlag skal tilrettelegge for skiglede og naturopplevelser».