Vet ikke hvor pengene skal hentes fra, men vil bevare tilbudet

Vil bevare tilbudet i kommunen, men vet foreløpig ikke hvordan det skal finansieres.