Leder av Aurskog-Høland Kristelig Folkeparti, Hans Petter Kongtorp fra Bjørkelangen, er kritisk til hvordan Inger Hegna utfører jobben sin som kommunedirektør. Kongtorp synes Hegna har liten respekt for de folkevalgte, og bruker omkampen om demenssykehjemmet på Hemnes som et eksempel på det.

– Med Inger Hegna som kommunedirektør kan det bli vanskelig å få folk til å engasjere seg i lokalpolitikken, fastslår KrF-lederen.

I saken som nylig ble publisert på indre.no og papiravisen, fikk Hans Petter Kongtorp lite støtte fra ordfører Gudbrand Kvaal (Sp) og gruppelederne Simen Solbakken (H) og Rune Jørgensen (Frp). Slik undertegnede tolker svarene, mener trioen det er en styrke for Aurskog-Høland kommune å ha en ambisiøs kommunedirektør med bein i nesa.

Dem om det.

I mitt hode er det helt relevant å minne om at det er lokalpolitikerne og ikke kommunedirektøren som bestemmer i kommunen. Det kan også være greit å understreke at de folkevalgte er kommunedirektørens arbeidsgiver.

Ikke motsatt.

Som ansvarlig redaktør i lokalavisen er jeg enda mer bekymret for kommunens informasjonsstrategi. I Hegnas regime er det i utgangspunktet bare henne selv og kommunalsjefene som har lov til å uttale seg til pressen. Resten av de godt over 1.000 kommuneansatte er fullstendig kneblet – også når Indre Akershus Blad og andre medier ønsker å lage saker som kan bygge kommunens omdømme.

I min verden er det helt ubegripelig at en rektor ikke får lov til å uttale seg om skolen hun eller han kjenner bedre enn sin egen bukselomme.

I kommunedirektør Inger Hegnas verden er det annerledes: – Vi må sikre at det til enhver tid kommer ut riktig informasjon. Rektorer, andre ledere og ansatte skal få drive med sitt, er svaret når jeg tar opp temaet med henne.

Jeg synes det er et stort tilbakesteg i et åpent og fritt land hvor ytringsfriheten skal stå veldig sterkt.