Venter med å ansatte ny fabrikksjef

Avventer ansettelse av ny fabrikksjef.