Arbeidet har stoppet opp – full forvirring blant bilistene

Denne høsten har riksvei 22 fått smake på ny asfalt. Merking av veien har derimot latt vente på seg, noe som skaper forvirring og farlige trafikksituasjoner.