Samarbeider om millionkontrakt

Nye Aurskog-Høland og nye Lillestrøm kommune ønsker å samarbeide med tre andre romerikskommuner om asfaltering av kommunale veier de nærmeste årene. Illustrasjonsbilde: Trym Helbostad

Nye Aurskog-Høland og nye Lillestrøm kommune ønsker å samarbeide med tre andre romerikskommuner om asfaltering av kommunale veier de nærmeste årene. Illustrasjonsbilde: Trym Helbostad

Fem kommuner på Romerike ønsker å samarbeide om asfaltering de nærmeste årene.

DEL

I anbudskonkurransen som ble lyst ut like før jul framgår det at kontrakten for asfalteringen har en verdi på anslagsvis mellom 15 og 30 millioner kroner i året.

Følgende kommuner ønsker å samarbeide om asfalteringsjobbene:

  • Nye Aurskog-Høland
  • Nye Lillestrøm
  • Enebakk
  • Nittedal
  • Rælingen

Oppdraget gjelder levering av asfaltarbeid på kommunale veier, gater, gang- og sykkelveier, fortau, torg, parkeringsplasser, enkelte private veier og eventuelt utvalgte nyanlegg.

Det er en toårig kontrakt som kan utvides to ganger á 12 måneder.

Fristen for å levere anbud er 20. januar.

Artikkeltags