Vil bruke 400.000 kroner for å teste ut et produkt fra firmaet der ordføreren er styreleder

Aurskog-Høland kommune foreslår å bruke 400.000 kroner for å teste ut et produkt som kan redusere veivedlikeholdet. Sp-ordfører Gudbrand Kvaal er styreleder for firmaet som står bak produktet og gruppeleder Arnfinn Wennemo (KrF) bor på strekningen der testen skal foregå.