Beboerne vil at kommunen skal ta over denne veien – rådmannen sier nei