Det opplyser bankene i en pressemelding til Romerikes Blad.

– Målsettingen er å skape en ny bank som bidrar til vekst og utvikling i regionen gjennom å tilby bærekraftige banktjenester, samfunnsgaver, og lokale kompetansearbeidsplasser, sier administrerende banksjef i Blaker sparebank, Tor-Erik Palmyr.

Det var i oktober i år at Blaker sparebank og det som tidligere het Lillestrømbanken inngikk en intensjonsavtale om å slå seg sammen til nye Romerike sparebank.

Den sammenslåtte banken vil etter sammenslåingen ha tre bankkontorer med til sammen 75 ansatte, og blir dermed den største banken med hovedkontor på Romerike. Dagens tre kontorer på Sørumsand, Lørenskog og i Lillestrøm vil bestå slik de er.

Bankene har som mål om å gjennomføre sammenslåingen 1. oktober neste år.