Bingsfoss ungdomsskole tilbyr elever i 8., 9. og 10. trinn valgfaget FYSAK: Fysisk aktivitet og helse.

25 elever i hvert trinn deltar tre timer i uka på aktiviteter som gir god læring og spennende utfordringer.

I løpet av skoleåret er de innom orientering, turn, mat og kosthold, parkour (bevegelsesidrett), fotball, basketball, volleyball, badminton og tennis.

I samarbeid med Sørumsand Idrettsforening (SIF) benyttes Idrettsparken til mange av disse aktivitetene – blant annet foregår undervisningen på tennisbanen. Ivrige elever blir godt ledet av lærer Marko Sredic og elevassistent Vibeke Andreassen.

Sredic forteller videre at elvene setter stor pris på valgfagene og viser god innsats på de forskjellige aktivitetene. Valgfagene gir variasjon i skoleuka, noe elvene verdsetter høyt.

Daglig leder i SIF, Tonja Mendel Orderud, forteller om mange års samarbeid med Bingsfoss ungdomsskole, og at det er stort behov for idrettsanlegg på Sørumsand, både på dagtid og om ettermiddag og kveld.