Gå til sidens hovedinnhold

Oslo og Akershus vil få mer nedbør og regnflom

Artikkelen er over 4 år gammel

Oslo og Akershus vil i fremtiden få større utfordringer med regnflom, overvann, skred og havnivåstigning, advarer Norsk Klimaservicesenter (KSS).

– I Oslo og Akershus vil klimaendringene særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, sier Inger Hanssen-Bauer, leder for KSS og klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Mandag overleverer hun den nye klimaprofilen for Oslo og Akershus til fylkesutvalget i Akershus. Det skriver rb.no.

Kommunalt ansatt ble oppsagt for å ha tatt tre ølKlimaprofilen viser at man forventer flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man vente en økning i flomvannføring. Slike hendelser kan oftere føre til problemer med flom- og jordskred.

Utfordringer

Hansen-Bauer påpeker at dersom klimagassutslippene fortsetter å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen

Andre konsekvenser er økt fare for jord- og flomskred. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred.

Vi vil også få kraftig nedbør, som trolig kommer oftere og blir mer intenst.

Turgåere forfulgt av ulv: – Vi tenkte bare på å redde hunden vår– Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann, understrekes det i pressemeldingen.

Også stormflonivået forventes å øke som følge av havnivåstigning.

Infrastruktur

NVE påpeker at klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom, og at kommunene derfor må gjennomføre klimatilpasningstiltak.

– Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemiddelet for å forebygge skader fra flom og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Petter Glorvigen.

– I Oslo og Akershus er det flere forhold som gjør at det er særlig viktig å planlegge for alt vannet. Tettstedene ligger mange steder langs vassdrag, og bysentrene er ofte under arealpress. Det er viktig at man holder avstand til bekker, elver og lavpunkt, og samtidig holder bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, understreker Glorvigen.

Kommentarer til denne saken