Vanningsrestriksjonene er opphevet

Ikke lenger forbudt: Vanningsrestriksjonene i Aurskog-Høland er opphevet.

Ikke lenger forbudt: Vanningsrestriksjonene i Aurskog-Høland er opphevet.

Artikkelen er over 1 år gammel

Vanningsrestriksjonene for alle Aurskog-Høland kommunes abonnenter oppheves ble opphevet 15. oktober. Dette gjelder for begge de kommunale vannverkene. Restriksjonene oppheves som følge av at vanningssesongen er over.

DEL

Aurskog-Høland kommune informerer innbyggerne om status for vannsituasjonen ved de to lokale vannverkene:

Store Langsjø

«Vanningsrestriksjonene som ble innført 1. august kom som følge av at vannstanden i Store Langsjø ble lavere enn 195 moh. Sjøen er fortsatt lav og det må komme en god del nedbør til for å fylle opp sjøen. Store Langsjø er en oppdemmet innsjø der kommunen har tillatelse til å hente ut vann fra sjøen innenfor fire meter, fra kotehøyde 192,7 til 196,7. Per 15. oktober er vannstanden i sjøen på 194,4 moh. Det betyr at sjøen er 2,3 meter lavere enn høyest regulerte vannstand og 10 centimeter høyere enn samme dato i fjor. Sjøen fylte seg greit opp i løpet av fjor høst og vinter så situasjonen anses ikke som kritisk, men det er helt klart behov for en god periode med regn. Kommunalteknisk drift gjør også tiltak for å begrense unødvendig uttak av vann så mye som mulig blant annet ved at vi har to mann ute som systematisk leter etter vannlekkasjer på vannledningsnettet. Dersom resten av høsten og kommende vinter blir like tørre som sommeren har vært håper vi på forståelse for at vanningsrestriksjonene, eventuelt vanningsforbud, vil bli innført på nytt tidlig vår 2019. Vi ønsker også å si tusen takk til våre abonnenter som har overholdt vanningsrestriksjonene i sommer, det har vært til stor hjelp», skriver kommunen på sin hjemmeside.

Syltomtjern vannverk

«Syltomtjern vannverk henter råvann fra seks grunnvannsbrønner rundt Damtjern på Setskog. Når det er tørt over lengre tid slik det har vært i sommer merkes det godt at vanntilsiget til brønnene er lavere enn vanlig. Den nye brønnen som ble tatt i bruk i juni har vært viktig for å kunne levere nok vann i den tørkesommeren som har vært, selv om den også ble påvirket av tørken. I tillegg har det vært til stor hjelp at abonnentene har overholdt vanningsrestriksjonene og vært nøysomme med vannforbruket. Tusen takk for hjelpen med dette».

Artikkeltags