– Hva med vannforsyningen hos oss? Hva med beredskapen?

Da formannskapet i Aurskog-Høland hadde møte tirsdag, ba KrF, Høyre og Frp rådmannen om en orientering om kommunes beredskap knyttet til vannforsyningen sett i lys av smitteutbruddet på Askøy.