(Romerikes Blad)

– Hva var den største overraskelsen i Akershus?

– Jeg hadde trodd at Rasmus Hansson skulle ta et mandat for Miljøpartiet De Grønne, men de gjorde det noe dårligere enn målingene skulle tilsi. Hansson gamblet på å representere Akershus i stedet for Oslo – og tapte. Det er også verdt å merke seg at Venstre øker i Akershus – det gjør de ikke mange andre steder. Det er tydelig at velgerne i Akershus har vært med og redde Venstre over sperregensa, og jeg vil tro en del velgere har stemt taktisk på dem – samtidig som det er klart at både Abid Raja og Venstre lokalt har gjort en god valgkamp og vært veldig synlige.

– Hva er hovedårsaken til at Høyre gjorde et såpass bra valg?

– De har lykkes med å framstå som et trygt alternativ som kan styre, og som kan styre bra. Og de kan vise til resultater når det gjelder arbeidsledighet og omstilling, noe som nok var en drahjelp både for Høyre og Frp. En god del av velgerne deres har åpenbart vært ganske fornøyd og ikke sett behovet for noe nytt – og de har ikke opplevd den samme regjeringsslitasjen som vi ofte har sett tidligere.

– Denne gangen ble det 10-7 i borgerlig favør i Akershus, for fire år siden var det 11-6. Er de borgerlige sakte, men sikkert i ferd med å miste grepet på fylket?

– Akershus er fortsatt en sterk borgerlig krets. Når det er en liten forskyvning i rødgrønn retning, handler det i stor grad om at Senterpartiet og SV gjør gode valg.

– Men Ap er fortsatt mye større enn Høyre på Romerike, og selv med et utjevningsmandat får Høyre ett mandat mindre i Akershus enn for fire år siden. Hvorfor er Romerike så annerledes enn resten av Akershus?

– Akershus er veldig tredelt. Det er stor Høyre-dominans i Asker og Bærum, og Høyre gjør det godt også i Follo-regionen. Det handler nok til en viss grad om inntekts- og utdanningsmessige forhold, samtidig som det er flere periferikommuner og halvurbane kommuner på Romerike. Samtidig ser vi at Ap scorer vesentlig lavere i en  Ap-bastion som Rælingen i stortingsvalget enn i lokalvalget. At Senterpartiet får 22 prosent av stemmene i Hurdal og over 15 prosent i både Sørum og Nes vitner også om en slags distriktsprotest.

– Arbeiderpartiet ledet målingene på forsommeren, hva gjorde de feil i valgkampen?

– Det meste har egentlig gått skeis, og de har gjort et elendig valg. Men hovedfortellingen om at det går dårlig i Norge og at regjeringen gjør for lite og for seint, den fungerte ikke. Ap er også i en vanskelig posisjon mellom Senterpartiet og Høyre i spørsmålene som handler om periferi; altså kommunereformen og politireformen. I tillegg tror jeg Ap har tapt på at regjeringsalternativet på rødgrønn side har vært uklart, og på at de gikk til valg på skatteøkninger. Det er en vanskelig pedagogisk øvelse. I tillegg har det nok skapt litt usikkerhet at de har flørtet med KrF og Venstre – en del venstreorienterte Ap-velgere vil betakke seg for det. Og på toppen av det hele kom alt fokuset på Støres ulike økonomiske disposisjoner, som heller ikke slo heldig ut.

 

– Er det duket for lederstrid i Ap nå?

– Det er iallfall et spørsmål som vil dukke opp, men de begynner nok med å gå litt i seg selv og sette ned en form for granskningskommisjon. Så vil det bli et spørsmål om hvilken vei Ap vil gå, og om Jonas Gahr Støre er rett mann til å føre partiet i den retningen mot 2021. Slik jeg ser det, er det to andre aktuelle lederkandidater: Trond Giske er venstresidas mann med et godt forhold til LO – mens Hadia Tajik på mange måter står for det samme som Støre, men med den forskjellen at hun vil være et nytt ansikt som partileder.

– MDG hadde medvind i målingene og profilerte Rasmus Hansson som listetopp i Akershus. Hva gikk galt for dem?

– Jeg synes det er vanskelig å sette fingeren på det. De gjorde en bra valgkamp, det var stort fokus på miljø og MDG gikk fram – men altså ikke nok i Akershus. MDG er i stor grad et énsaksparti som snakker om miljø uansett hva temaer et, men det var altså ikke mange nok velgere som falt for det til at det holdt helt i mål.

– Fremskrittspartiet gjorde alle spådommer til skamme og fikk inn tre representanter fra Akershus. Hva er forklaringen på det?

– Det var jo aldri helt utenkelig med det tredje mandatet, og det gikk inn fordi Frp gjorde det litt bedre enn vi trodde. Det er godt gjort etter fire år i regjering, og en stor seier for Frp. De har vist alle som dømte dem nord og ned at de har lykkes med kombinasjonen av å være et gjenkjennelig parti som har bevart sjela samtidig som de sitter i regjering. Og de har drevet en form for dobbeltkommunikasjon også i valgkampen, med Sylvi Listhaug som fyrte opp under innvandringskortet som er viktig for mange av deres velgere – samtidig som partiet har fått til ting på områder som skatt og samferdsel i posisjon.

 

– Hvordan forklarer du Kristelig Folkepartis nedtur?

– De gjorde det jo enda dårligere enn mange hadde trodd i forkant, og det var bare så vidt de kom over sperregrensen. Hovedproblemet til KrF er at de nesten ikke har appell til andre velgere enn sine egne, og i så måte har de et strukturelt problem. I denne valgkampen ble det ekstra vanskelig for Hareide & co å forsvare regjeringslinja, og det var ikke lett å forstå standpunktet om hvordan de skal komme i regjering med Høyre uten Frp. Samtidig kan ikke KrF uten videre velge i retning Ap, fordi de da vil miste sitt borgerlig relaterte grunnfjell. KrF er rett og slett i en spagat der det er vanskelig å forene de ulike hensynene.

– Hvem synes du har gjort den beste valgkampen i Akershus?

– Venstre har åpenbart gjort mye som har fungert bra i Akershus i en generelt god valgkamp – og de klarte kunststykket å øke oppslutningen og gå imot landstrenden. SV har også gjort en god valgkamp både nasjonalt og i Akershus, og Høyre og Frp kan også si seg godt fornøyd med valgkampen. Senterpartiet har også holdt stanga, selv uten en glitrende sluttrunde – men de har flytt på at de gjorde det så bra tidlig i valgkampen.

– På Stortinget er situasjonen nå at Høyre og Frp ikke lenger klarer seg med støtte fra bare Venstre eller KrF, men er avhengige av begge. Hva tenker du om det parlamentariske grunnlaget i neste periode?

– Det blir mer krevende fordi grunnlaget er svekket. Både KrF og Venstre har sagt at de ikke ønsker noen ny støtteavtale, så nå blir det sikkert til at Høyre og Frp vil snakke med KrF og Venstre først, samtidig som de nok også vil henvende seg til Ap for støtte i en del saker.

– Ditt stalltips til slutt: Er Erna statsminister også om fire år?

– Ja, jeg tror det – med mindre hun selv velger å gå av i slutten av perioden for å slippe noen andre til, eller KrF og Venstre endrer standpunkt helt. Men jeg holder en knapp på Erna.

Les også

Her finner du valgresultatene fra din kommune!