NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft blir ikke behandlet i Stortinget

Av