– Det er veldig gøy å se at Senterpartiet går oppover ikke bare på målinger, men også på resultater

– Jeg tror jubelen er litt avdempet, fordi de siste målingene har vist både 14 og 15 prosent oppslutning. Det blir spennende å se hvor godt valgdagsmålingen har truffet, sier Gudbrand Kvaal fra Rømskog.