Mandag blir den store valgdagen

Steinar Ottesen (t.h.) leverte sin stemme til kommunedirektør Inger Hegna da det nye kommunestyret i Aurskog-Høland gjennomførte en håndfull valg på mandag. 14. oktober er det tid for nye valg når utvalg, råd og instanser skal bekles.

Steinar Ottesen (t.h.) leverte sin stemme til kommunedirektør Inger Hegna da det nye kommunestyret i Aurskog-Høland gjennomførte en håndfull valg på mandag. 14. oktober er det tid for nye valg når utvalg, råd og instanser skal bekles. Foto:

Mandag 14. oktober skal det velges nye utvalg i Aurskog-Høland kommune og representanter til blant annet samarbeidsrådene ved Kurøen og Bygdetunet.

DEL

Kommunevalget er over, men nå er det duket for valg igjen i nye Aurskog-Høland kommune.

Valgnemnda i nye Aurskog-Høland kommune møtes mandag formiddag siden det skal velges medlemmer til fire utvalg samt representanter til en mengde råd og instanser.

Valgnemda består av formannskapets medlemmer samt gruppeledere som ikke sitter i formannskapet.

I mai vedtok Fellesnemnda en ny struktur for utvalgene.

Det som tidligere var komite for teknisk drift og kultur, komite for helse og rehabilitering og komite for oppvekst og utdanning blir erstattet av utvalg for helse og livsmestring, utvalg for oppvekst og utdanning, utvalg for kultur og medvirkning og utvalg for samfunnsfunksjoner og utdanning.

I samarbeidsavtalen som Senterpartiet, Høyre, Krf og Frp har forhandlet seg fram til, er det enighet om at Frp får leder i Utvalg for tekniske samfunnsfunksjoner og næring og at KrF får lederen i Utvalg for helse og livsmestring.

Her er valgene som skal gjøres:

 • Valg av Utvalg for oppvekst og utdanning
 • Valg av Utvalg for helse og livsmestring
 • Valg av Utvalg for samfunnsfunksjoner og næring
 • Valg av Utvalg for kultur og medvirkning
 • Valg av leder og nestleder i planutvalget samt representant for barn og unges interesser
 • Valg av leder og nestleder i partssammensatt utvalg
 • Valg av formannskapets representant til Fellesrådet
 • Valg av sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2020-2023
 • Valg av Klagenemnd eiendomsskatt 2020-2023
 • Valg av representanter til representantskapet i Nedre Romerike Brann-og redningsvesen IKS for perioden 2019-2023
 • Valg av representant til representantskapet i Romerike Revisjon IKS for perioden 2020-2023
 • Valg av representant til representantskapet i Romerike Krisesenter IKS
 • Valg av representant til representantskapet i Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 2019-2023
 • Valg av representanter til representantskapet i Romerike Avfallsforedling IKS 2019-2023
 • Valg av representant og vararepresentant til Østfold interkommunale arkivselskap IKS
 • Valg av representant til Samarbeidsrådet for Kurøen bygdetun og kultursenter 2020-2023
 • Valg av representant til Samarbeidsråd ved Aurskog-Høland bygdetun 2020-2023

LES OGSÅ: Svein Brokke leder kontrollutvalget

Artikkeltags