Indres redaktør: – Alt avhenger av hvor lyst Gudbrand Kvaal har til å bli ordfører

Redaktør Arne Henrik Vestreng i Indre Akershus Blad er ikke sikker på om Rune Evjen får fortsette med ordførerklubba.