– Nå er jeg litt tom!

Valgkampen er over. Nå er det bare å vente på resultatene.