Det blir mulighet for å forhåndsstemme ved de videregående skolene

Fikk det nesten helt som hun ville: Randi Ransberg (Ap). Foto: Bjørn Ivar Bergerud

Fikk det nesten helt som hun ville: Randi Ransberg (Ap). Foto: Bjørn Ivar Bergerud

Etter en lang debatt vant et knapt flertall fram.

DEL

Onsdag var det møte i valgstyret i fellesnemnda for nye Aurskog-Høland kommune. Blant sakene som ble diskutert, var forhåndsstemmemottak ved de videregående skolene i Aurskog-Høland.

Saken har vært heftig debattert den siste tiden og diskusjonen fortsatte i valgstyret. Det ble kranglet om hvorvidt dokumenter skulle være med i saksmappa eller ei, om Viken fylkeskommune eller Utdanningsdirektoratets råd skulle veie tyngst og mye mer.

Men i bunn og grunn handlet saken om dette: Skulle forhåndsstemmemottaket skje samtidig som skolevalget ved de videregående skolene eller i etterkant av valget.

Randi Ransberg (Ap): Når skolene først organiserer 600 elever for skolevalg, må vi ha tillit til at ungdommene klarer å gjøre begge ting på en dag. Jeg har tenkt avvikling samme dag.

Simen Solbakken (H): Ut fra saken leser jeg det slik at rådmannen har forstått at man ikke bør blande sammen skolevalget og forhåndsstemmegiving til kommunevalget. Dette bør holdes adskilt.

Knapt flertall

Ingen partier var uenige i at forhåndsstemmemottak ved videregående skoler skal skje. Dette for å øke valgdeltagelsen blant de unge.

Da stemmene var talt opp, fikk partiene som stemte for forhåndsstemmer noen dager etter skolevalget, et knapt flertall.

Men det er en liten tvist i denne saken: Rektorene kan, og her må ordet kan understrekes, sette en stopper for å ha stemmemottak på skolen.

Ingen av politikerne signaliserte at dette blir en aktuell problemstilling i Aurskog-Høland.

Artikkeltags