Bygdetunet, Kurøen, råd og utvalg – disse er valgt inn i styre og stell

Se hele lista – her er den korrekte.