– Utvikling av vindkraft på land må ha bedre lokal forankring

Vindmøller i Ludvika i Sverige. Illustrasjonsfoto: Ole-Johnny Myhrvold

Vindmøller i Ludvika i Sverige. Illustrasjonsfoto: Ole-Johnny Myhrvold

Regjeringen vil før sommeren legge fram en melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover.

DEL

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) besluttet våren 2019 at det ikke vil bli saksbehandling av meldinger eller søknader før nasjonal ramme for vindkraft på land er fastsatt.

Det satte en midlertidig stopper for de omstridte utbyggingsplanene på Setskog, som for øvrig et politisk flertall i Aurskog-Høland kommune har sagt nei til.

Trine Borg-Heggedal i foreningen Nei til vindindustri på Setskog mente derfor det ikke vil bli noen avklaring om vindkraftverk i bygda før i 2020.

Nå varsler regjeringen at det kommer en stortingsmelding om saken før sommeren.

— Engasjementet knyttet til vindkraft er stort, og det er viktige spørsmål som nå har behov for avklaringer. Fremtidig utvikling av vindkraft på land trenger et forutsigbart rammeverk, og bedre lokal og regional forankring. Derfor vil vi legge frem en stortingsmelding om saken, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

LES OGSÅ: Enormt vindkraft-engasjement – over tusen høringssvar

Vindkraft er i ferd med å bli en viktig del av den norske energiforsyningen. Framover vil det være den kilden til fornybar energi som er rimeligst å bygge ut. Vindkraften kan bidra til næringsutvikling og elektrifisering i stadig flere sektorer, påpeker statsråden.

Samtidig vil regjeringen ta vare på naturverdiene, og sørge for at hensynet til beboere i nærområdet og til berørte næringsinteresser blir godt ivaretatt. Olje- og energidepartementet går nå gjennom konsesjonsbehandlingen med mål om å forbedre og se på innstramminger av dagens praksis, heter det i pressemeldingen.

— Meldingen skal se grundig på hele konsesjonssystemet for vindkraft. Jeg vil i arbeidet med meldingen lytte til organisasjoner, vindkraftbransjen, lokale og regionale myndigheter og andre. Jeg vil lære av erfaringer med dagens konsesjonsordning, og innhente forslag til endringer, sier olje- og energiminister Bru.

Olje- og energiministeren vil, som en del av arbeidet med meldingen, besøke Dalane og Fosen for å lytte til lokale erfaringer med konsesjonsbehandling. Dette er områder med mye vindkraftutbygging

Artikkeltags