– Vi føler oss ignorert

I 2015 vedtok kommunestyret at ny sentrumspark skulle etableres og stå klar sommeren 2018. Nå – fire år etter vedtaket – etterlyser innbyggerne grøntområdet.