– Vi har gjort feil, men jeg skal innrømme at jeg hadde håpet på en bedre dialog og en mer løsningsorientert kommune, sier Roger Karlsen, daglig leder i TBA Prosjekt AS.

Han møter RB utenfor en nybygget tomannsbolig i Fetsund hvor den ene delen ble tatt i bruk i allerede i desember i fjor, mens kjøperne av den andre halvdelen fortsatt venter på å få flytte inn.

– De skulle vært inne i mai, bekrefter Karlsen.

De må imidlertid vente fordi Lillestrøm kommune ikke vil godkjenne utbyggerens løsning på tomta. Uenigheten mellom utbyggeren og Lillestrøm kommune handler kort fortalt om at kommunen mener utnyttelsesgraden på tomta er blitt høyere enn forutsetningen var da byggetillatelsen ble gitt. Kommunen har beregnet det bebygde arealet på tomta til å være 26 prosent, mens tillatelsen forutsetter kun 20 prosent av hensyn til å sikre både tilstrekkelig uteareal, luft, lys og åpenhet mellom bebyggelsen i området, og av hensyn til omgivelsene.

En vesentlig grunn til at tillatt utnyttelsesgrad er overskredet, slik kommunen ser det, er at garasjen ikke ligger under bakkeplan slik den gjorde i utbyggerens opprinnelig byggesøknad. TBA og kommunen er imidlertid uenige beregningen av utnyttelsesgraden. Dispensasjonssøknad og forslag til løsninger for å få godkjenning på plass er så langt avvist fra kommunens side.

– Ikke kommunens oppgave

Karlsen mener årsaken til at det er blitt som det er blitt er at TBAs opprinnelig søknad var noe upresis, og at det har ført til uklarheter i den videre prosessen.

– Det hadde vært fint om kommunen kunne fortelle meg hva som må til for at de skal bli fornøyd, sier Karlsen.

Det har seksjonsleder i byggesaksavdelingen Lillestrøm kommune, Johnny Ekse, et enkelt svar på:

– Utbygger må forholde seg til reguleringsplanenes fastsatte maksimale utnyttelsesgrad. Det er ikke kommunens oppgave å finne løsninger på hvordan dette kan gjøres. Her har utbygger selv satt seg i en vanskelig situasjon som de selv må løse, sier han.

Håper på dialog

Slik garasjen nå er bygget er det sideveggene som ligger delvis oppe i dagen. På den ene siden av garasjebygget har TBA funnet det de mener er en bedre løsning enn å fylle opp med masser; De har bygget en trapp opp til selve huset med naturlig fjell som en slags mur på den ene siden. På den andre siden er garasjeveggen dekket av en støttemur.

Etter det RB forstår ville oppfylling av naturlig masse som dekker garasjeveggene mer redusere den beregnede utnyttelsesgraden av tomta.

Karlsen legger ikke skjul på at han mener løsningen som er valgt i praksis er en bedre løsning, både estetisk og praktisk, enn man ellers ville hatt.

– Jeg håper vi nå kan ha en dialog med kommunen så vi får satt to streker under denne saken snart, sier Karlsen.

– Ingen heldig situasjon

Siden TBA og Lillestrøm kommune er uenige om hvordan utnyttelsesgraden av tomta skal beregnes har kommunen varslet TBA om at de kan komme til å kreve en uavhengig kontroll og beregning av utnyttelsesgraden.

– Det forholder vi oss til. En slik kontroll vil bli framlagt for kommunen snart, sier Karlsen.

Boligkjøperne som venter på å få flytte inn må, slik saken står i dag, fortsatt vente på ubestemt tid.

– Det er ingen heldig situasjon verken for dem eller oss, sier Karlsen, og forteller at selskapet på grunn av forsinkelsen nå betaler dagmulkt til kjøperne i tråd med gjeldende lovverk.

Karlsen er klar over det ikke er helt etter boka at den ene boenheten er tatt i bruk til tross for manglende brukstillatelse.

– Boligene er ferdigstilt slik at det ikke er noen mangler med dem. Lillestrøm kommune fakturere også kommunale avgifter for dem, påpeker han.

Følger opp bruken

Johnny Ekse svarer slik når RB spør om det finnes situasjoner hvor det er greit at boliger tas i bruk før brukstillatelse er gitt:

– Nei, det klare utgangspunktet er at det skal foreligge en brukstillatelse før boligen tas i bruk.

Ekse sier samtidig at kommunen så langt ikke har vurdert reaksjoner i forhold til at boligen er tatt i bruk.

– Vi har så langt valgt å konsentrere oss om endringssøknadene som er kommet. Det at boligen er tatt i bruk må vi imidlertid følge opp, sier han.

Mulige reaksjoner på et slikt brudd på regelverket kan være pålegg om at bruken opphører, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt for å få gjennomført pålegget dersom det ikke etterkommes.

Det har ikke lykkes RB å få kontakt med kjøperne som venter på å få flytte inn. Familien som har flyttet inn ønsker ikke å kommentere saken overfor RB.