Gå til sidens hovedinnhold

Utålmodig ordfører: – Det er uhørt!

Ordfører Gudbrand Kvaal krever fortgang slik at nye boligområder kan tas i bruk.

For abonnenter

Ferske tall fra Aurskog-Høland kommune viser at antall tillatelser til å bygge nye boliger stuper.

I 2018 ble det gitt tillatelser til 218 boenheter, mens tallet for 2020 viser at det kun ble gitt 53 tillatelser.

Dette er det laveste antallet på i hvert fall fem år.

Av tettstedene i Aurskog-Høland, ble det bygget flest boenheter på Løken i 2020; 21 i tallet.

For Bjørkelangen sin del ble det bygget 138 boenheter i toppåret 2018, mens det i fjor bare ble bygget 11.

I Aurskog ble det gitt klarsignal for å bygge 46 boenheter i 2018. I 2020 var tallet nede i 11.

(saken fortsetter under tabellen)

Poststed/Årstall 2018 2019 2020
1930 Aurskog 46 18 11
1940 Bjørkelangen 138 94 11
1950 Rømskog * 0 4
1954 Setskog 2 2 3
1960 Løken 23 7 21
1963 Fosser 4 8 1
1970 Hemnes 5 17 2
Sum 218 146 53

*Foreligger ikke tall for Rømskog i 2018

Kilde: Aurskog-Høland kommune. Tallene gjelder for hver boenhet. Det betyr at i større boligprosjekter, som Bjørkelangen Park eller Skattumlia på Løken, telles hver leilighet som en boenhet.

På rådhuset venter både politikere og administrasjonen på en endelig tilbakemelding på kommuneplanen som ble vedtatt i mars 2019.

I planen ligger en rekke nye boligområder, men reguleringsarbeidet rundt disse kan ikke starte før sentrale myndigheter har gitt et endelig klarsignal for kommuneplanen.

Første runde med innsigelser til kommuneplanen ble gjennomført sommeren 2019.

Etter at det planlagte møtet i mars 2020 ble avlyst på grunn av korona, var sentrale myndigheter på en befaring i Aurskog-Høland i august og på rådhuset fikk man forhåpninger om at kommuneplanen snart ville være godkjent.

– Uhørt

Så skjedde ikke. Etter gjentatte purringer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er tålmodigheten til ordfører Gudbrand Kvaal (Sp) brukt opp.

– Det er uhørt at det som skal være vårt arbeidsgrunnlag for alle som ønsker å gjøre noe i bygda, hele arealforvaltningen, blir liggende i to år og ennå ikke er klar, sier Kvaal til Indre Akershus Blad.

– Systemet skal i utgangspunktet fungere uten at vi skal mase på et svar. Den lange ventetiden gir oss ingen forutsigbarhet i planleggingsarbeidet.

Ordføreren mener at det bør innføres spesifikke tidsfrister, slik at sentrale myndigheter får et større press på seg for å gi viktige avklaringer.

– Jeg mener at det må settes konkrete tidsfrister for å gi tilbakemeldinger. Dersom det ikke er gitt noen tilbakemelding innen fristen, så skal innsigelsene frafalle.

– Hvor lang tidsfrist bør gjelde?

– To år er alt for lenge. Et departement burde ha klart å håndtere dette i løpet av tre måneder. Vi hadde befaring i august 2020. Tre måneder etter det, burde vært maks. En kan ikke skylde på korona i alle sammenhenger, fastslår Kvaal.

– Hvilke konsekvenser får den manglende godkjenningen fra sentralt hold?

– Tar du for eksempel Aurskog og Aursmoen; det er ikke mange nye boligområder som er klare fordi vi må vente på den endelige avklaringen fra sentrale myndigheter. Det er veldig kjedelig, sier Kvaal og viser blant annet til at planene om to nye boligområder på Lysakerjordet og Prestegårdsskogen må ligge i bero inntil videre.

– Den lange ventetiden hemmer utviklingen av Aursmoen som tettsted, fastslår han.

En manglende godkjenning av kommuneplanen og framtidige boligområder, innvirker også på planleggingen av nye barnehager og skoler.

– Jeg har besøkt en del av barnehagene i området. Det som er positivt, er at noen av byggefeltene er såpass gamle, at den eldre generasjonen flytter ut og nye barnefamilier etablerer seg. Av den grunn opplever barnehager større vekst enn de hadde forestilt seg.

– Jeg tror det er viktig at vi får til en dynamikk i boligmarkedet. Det er blant annet en av utfordringene med Haneborg skole, at tilhørende byggefelt ikke er "gamle nok" til at det har kommet nye barnefamilier inn. Derfor er det veldig viktig med en utvidelse av boligfeltet i Lieråsen, som ligger inne i kommuneplanen vi ikke har fått godkjent, sier Kvaal som understreker at han er en tilhenger av mindre skoler.

– Vi er samtidig opptatt av spredt boligbygging. Aurskog-Høland er en stor kommune i utstrekning, og det må være et av våre fortrinn. Her skal folk bo og ha det romslig rundt seg, med mulighet for store tomter.

– Ta for eksempel de nye boligene på Bukollen på Setskog, ligger fint til med store tomter og med mulighet for å bygge hundegårder. du får andre muligheter enn du får andre steder. Det må vi satse mer på. Om du vil bo i høyhus, kan du bo i Oslo eller Lillestrøm.

Aurskog-Høland har 17.550 innbyggere per 3. kvartal 2020. Det er vekst på 43 personer siden 2. kvartal 2020.

– Vi har en innbyggervekst, men vi skulle gjerne hatt flere barnefamilier og gjerne hatt dem spredt i kommunen. Poenget mitt, er at vi har ledig kapasitet ved de fleste skolene, men så sier myndighetene at vi skal klumpe de sammen der det er minst kapasitet. På den måten pålegger myndighetene kommunen og fellesskapet en utbygging av barnehager og skoler, i stedet for at vi utnytter det vi har fra før, påpeker Gudbrand Kvaal.

Indre har stilt spørsmål om når Aurskog-Høland kommune kan forvente et endelig svar på kommuneplanen og hva som er grunnen til at den endelige avklaringen drøyer.

Her er svaret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: "I denne saken var det berammet møte og befaring i kommunen den 17. mars 2020. På grunn av korona-utbruddet måtte dette utsettes på ubestemt tid. Kommunen ønsket at det ble foretatt befaring i saken, og denne ble gjennomført 25. august 2020. Etter dette har vi innhentet uttalelser fra øvrige berørte departementer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet prioriterer innsigelsessakene høyt, og vi forsøker å behandle sakene så raskt som mulig. Den aktuelle saken i Aurskog-Høland er kompleks fordi det er innsigelser fra flere instanser til mange områder, og flere departementer er berørt. Vi har som mål å få avsluttet saken så raskt som mulig, men det er likevel ikke mulig å si eksakt når et vedtak vil foreligge."

Kommentarer til denne saken